UT BONUM PARES PECUS. ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА RES MANCIPI СПОРЕД СВЕДЕНИЯТА У ВАРОН (НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)